Yleisiä huomioita kasinoalan näkymistä!

Yleisiä huomioita kasinoalan näkymistä! Uusien slottikasinoiden esiinmarssin keskellä kasinoala tuntuu valmistautuvan eräänlaiseen alan uusjakoon joka vääjäämättä edessä sikäli kun yleiseurooppalainen lainsäädäntö verkkopelaamisen suhteen muuttuu jatkossa. Vedonlyönnin asema tuntuu tässä yhtälössä turvatulta. Toisaalta monopolien purkamisodotukset tuntuvat katteettomilta – päinvastoin lienee selvää että alan valtiolliset toimijat yhteiskunnallisine intresseineen vahvistavat asemiaan ja tullevat vaikuttamaan tulevien lakimuutosten sisältöön protektionistisesti. Omia etujaan suojellen mikä on monessa suhteessa nähtävä suositeltavana kehityksenä. Esimerkiksi vastuullisen pelaamisen standardin kehittyminen alan yhä kasvaessa on kaikkea muuta kuin todennäköistä. Mikä tosiasia, alan kasvuodotusten katveessa, on luomassa tilanteen jossa ongelmapelaaminen ja muu pelaamisen lieveilmiöt sijoittuvat yhteiskunnan marginaaliin ja sosiaalilainsäädännön piiriin tavalla joka kiistatta hyödyntää hyvinvointivaltion rakenteita. Osallistumatta millään tavalla niiden ylläpitoon.

Yhteiskunnallinen ohjaus ja kasinoala

Lienee selvää että tilanteeseen puututaan lainsäätäjän toimesta ennen pitkää, mikä siis merkitsee toisaalta puuttumista ongelmapelaamiseen, toisaalta alan verotukseen. Libertarianismille tyypillisesti ongelmien muodostuminen ei vielä riitä perusteeksi rajoittaville toimille. Vasta kun alan tulovirrat kasvavat kohti pistettä jossa niiden uudelleenohjautuminen näyttää tarpeelliselta, koittaa lakimuutosten aika. Alan kasvaminen kohti täyttä volyymia on siten myös yhteiskuntatoimijan ja monopolitoimijoiden etu, vasta volyymien taittuessa alaan kohdistuu uudelleenjärjestäytymisen vaatimus. Tätä silmälläpitäen sivustot erikoistuvat jo nyt, ryhmittyen tiettyjen softantuottajien ja kasinokonsernien yhteyteen.

Eräs todennäköine kehityskulku alalla onkin yhdistyminen erilaisten viihdekonsernien osaksi. Suuret toimijat aktivoituvat vasta kun alaa kohdistuva lainsäädäntö on vakiintunut. Kasinotoimijoiden vaikutusvalta suhteessa lakimuutoksiin on rajallinen, viihdekonsernien osalta tilanne on eri. On selvää että kasvavaa alaa ei tulla kitkemään täysin pois vaan se järjestyy siten että sen nykyiset edunsaajat yhteiskunnan tasolla säilyttävät asemansa – joskin tämä vaatii myös niiltä satsauksia. Kuten esimerkiksi Suomalaisen pelialan yhdistyminen osaltaan heijastaa – ja loppuosa tulovirrasta kasautuu harvojen käsiin, tietyn hajonnan ja sen taustalla vaikuttavan struktuurin silti säilyttäen. Odotettavissa on siten vastaava uusjako kuin verkkomedioiden ja mobiilitoimijoiden saralla on nähty. Pienet innovatiiviset toimijat kasvavat osaamisensa rajoille jonka jälkeen ne myydään osaksi suurempaa kokonaisuutta.