Ongelmapelaamisen psykologiasta!

Pelaamisen psykologinen tausta, erityisesti ongelmapelaamisen osalta, hahmottuu pitkälti voittamisen ja tappion kokemisen välisen jännitteen varaan. Tämän jännitteen avaaminen mahdollista oman pelaamisen hahmottamisen uudella tavalla, mahdollistaen edelleen ongelmapelaamisen henkilökohtaisten motiivien paljastumisen ja pelaamisen hallitsemisen. Seuraavassa lyhyt katsaus ongelmapelaamisen psykologiaan. Viikon kampanjaesittelynä sivustolla Madame Chancen viikko- ja ensitalletusbonukset, tarjouksineen.

Lataa Bonus tästä

Pelaaminen ja ongelmapelaaminen yhteiskunnallisena ilmiönä

Ongelmapelaamisen ytimessä oleva kompulsiivisuuden elementti on psykologisena mekanismina palautettavissa hallinnan tarpeen ja toistettavuuden. Tunnistettavuuden sekä toisaalta oman kohtalon haastamisen – omaa elämää ohjaavien voimien tunnistamisen tarpeen – väliseen ristiriitaan.

Psyyken peruspolariteettien rakentuminen tälle maailmassa vaikuttavien perusvoimien luomalle perustalle. Siten että tarpeet muodostuvat edelleen näiden toisilleen vastakkaisten elementtien välisen jännitteen varaan, merkitsee ihmisyhteisössä erilaisten sääntöjen ja niiden soveltamisen, palkitsemisen ja rangaistuksen, yksilön vapauden ja yhteisön vaatimusten välistä ristiriitaa. Tämän ristiriidan hetkittäinenkin ylittäminen on eräs perusmotiivi inhimillisessä käyttäytymisessä, tavalla joka suorimmin ilmentyy juuri uhkapelaamisen kaltaisten hyödyn ja henkiinjäämisen logiikkaa uhmaavien tapojen kautta.

Siten yhteisön marginaalissa sijaitsevana, uhkapelaamisella on ilmeinen tehtävä toimia yhteisössä varaventtiilinä, mekanismina joka sallii niiden rajojen väliaikaisen ylittämisen jotka konstitutioivat yhteisön elämää ja yksilön ja yhteisön välistä suhdetta. Se että nettikasinot ottavat tämänkaltaisen roolin informaatioajan yhteiskunnassa edellyttää niiltä myös moraalisia ja yhteiskunnallisia valmiuksia, erityisesti juuri pelaamisen aiheuttamien ongelmien suhteen.madame chance

Pelaaminen addiktiona

Edellä sanottu siis merkitsee että ne voimat jotka lopulta aikaansaavat yksilön toiminnassa pakonomaisia, addiktiivisia piirteitä ovat yhteisössä jatkuvasti läsnä olevia, esiin pyrkiviä voimia, joiden käsittelyyn nykyinen yhteiskunta saati yksittäinen nettikasino ei juuri tarjoa välineitä, siitä yksinkertaisesta syystä että niiden kautta yhteisö jäsentää jatkuvasti uudelleen jäsentensä roolia yhteisön sisällä, siitä hyötyen. Tämä siis merkitsee sitä että uhkapelaamisen säilyminen kontrolloituna on yhteisölle hyödyllistä, kun taas sen kontrolloimattomuus ennakoi hankaluuksia. Nettikasinot taas hyötyvät addiktiopotentiaalin kasvamisesta, mikä tekee ’vastuullisesta pelaamisesta’ haasteellisen konseptin.

Ongelmapelaamisen taustalla olevien jännitteiden tunnistaminen niin yksilöllisellä kuin yhteisönkin tasolla on eräs avain pelaamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Yksilön vastuun ylikorostuminen tilanteessa jossa taloudelliset näkymät sanelevat eettisen standardin sisällön on kestämätön tilanne ja edellyttää yhteiskunnan väliintuloa. Ongelmapelaamisen mekanismin tunnistamisessa vastuu on yhtä lailla yhteisön kuin yksilönkin.