Rahapelit

Rahapelit

Rahapelien pelaaminen ajanvietteen ja kohtalon haastamisen merkityksessä on ilmiönä saanut alkunsa kauan ennen kirjoitetun historian alkua.

NETTIKASINOTBONUSPELAA!
Videoslots200% asti 100€ + 100 ilmaiskierrostaPelaa nyt
Chanz1.000€ bonus + 100 ilmaiskierrostaPelaa nyt
Playfrank200% bonus 100 € asti + 50 ilmaiskierrostaPelaa nyt
Dunder200% Bonus asti 50€ + 180 ilmaiskierrostaPelaa nyt
Betser100% asti 100€ Bonus + 50 ilmaiskierrostaPelaa nyt
casinosuperlinesTalleta 100€, Pelaa 500€ Pelaa nyt
playamo200% bonus 200€ asti + 100 ilmaiskierrostaPelaa nyt
Sirjackpot100% asti 1.000€ + 150 ilmaiskierrostaPelaa nyt

Siinä missä kirjoitettu historia, eräänlaisena oman aikamme tunnusmerkkinä, edellyttää ja ennakoi reflektoivan tietoisuuden muutosta. Loogisen ajattelun ja erillisen yksilöllisen tietoisuuden synnyn merkityksessä, se myös luo elämän kokonaisuudesta erkaantuneen individuaalin merkityskehyksen onnen ja voittamisen käsitteille. Jokainen on varmasti kuullut tarinan nuoresta pojasta ja juoksukilpailusta, jonka palkintona on vadillinen mangoja?

Omaa aikakauttamme ’edeltäneenä’ myyttisenä aikana, jolloin ihmisenä oleminen merkitsi ihmisyyden, subjektina olemisen, alisteisuutta suhteessa maailmassa vaikuttavien voimien kohteena olemiselle, toisin sanoen jumalten ylivertaisuuden jatkuvaa, elävää tunnistamista ja tunnustamista, myös onni merkityksellistyi ja tuli ymmärretyksi toisin kuin nykyisenä subjektiivisen tietoisuuden ja logiikan aikakautena.

Onni oman paikan oivaltamisen ja sen todeksi elämisen merkityksessä, kohtalon tavoittamisen kontekstissa, todentui myytin maailmassa mahdollisuutena kohtalon voittamiseen, jumalten huijaamiseen. Onnettaren kanssa tanssiin käynyt havainnollisti täten itselleen ja muille ne voimat joiden alamaisena ihmisen oli määrä pysyä, ja joiden määräämässä järjestyksessä tuli elää ja kuolla.

Onnenpyörien, korttipelien, numeroita ja kirjaimia hyödyntäneiden rahapelien kautta havainnollistui siten edelleen se elämänpiiri, jossa ihminen tuli omassa elämässään näkyviin, ja jonka mahdollistaman ’kohtalon’ murtamiseen elämä itse tuntui tarjoavan vain tietyt ennalta määrätyt mahdollisuudet. Tämän elonkehän muuttaminen, sen tuolle puolen näkeminen, omaan elämään liittyvien kysymysten esittäminen, oli sitten onnettaren tanssikutsun todellinen panos.

Onnen vastakohta tässä pelissä ei ole koskaan ollut epäonni, vaan oikeus, kohtuullisuuden ja tasapainon merkityksessä. Rouva Justitia vaakoineen ei tässä merkitse oikeudenmukaisuuden tarpeen täyttymistä, vaan ihmiseltä kokonaisuudessaan kätkettynä pysyvän oikeuden toteutumista, eräänlaista ihmisen ja hänen yhteisönsä välisen suhteen esiin tulemista. Tästä esiin nouseva ristiriita oikeuden ja oikeustajun välillä on yhä edelleen yksilön ja yhteisön välisen suhteen merkityssuure, eräänlainen karman, tasapainon mittari. Jota onnettaren väliintulo siis aika ajoin ihmiselämässä kalibroi.

Nykykäsityksen kanssa tuolloisella ’onnen’ käsitteellä ei siis ole juurikaan tekemistä. Nykymaailmassa onni jäsentyy eräänlaisena myötäsyntyiseksi oikeudeksi, kuviteltuna jatkuvien uusien mahdollisuuksien realisaationa elämässä, jatkumona jonka keskipisteeksi on muodostunut tietynlainen äkkirikastumisen illuusio, ja juurikin ’oikeudenmukaisuuden’ tunteen saavuttamisen merkityksessä.

Tämä voimien tasapainon, Rouvien Justitia ja Fortuna, katoaminen näköpiiristä on eräänlainen nykymaailman sairaalloisuuden alkusyy.
Juuri kaikkea onnenpelaamista pohjimmiltaan vauhdittavaa illusorista oikeuden toteutumisen puutetta ilmentää siten se kompulsorinen, sairaalloiseksi paisunut vietti joka saa painamaan slottien nappuloita yhä uudelleen. Sama mekanismi myös sallii silmien sulkemisen maailmassa vaikuttavalta todelliselta oikeudettomuudelta, joka parhaillaankin realisoituu kansainvaelluksina lännen runsauden maihin.

Rahapelit ja epäonni

Nykyajassa onnen vastakohdaksi kuviteltu epäonni tuo siten toisesta suunnasta esille juuri saman tunteen oikeuden toteutumattomuudesta omassa elämässä. Toisena pakonomaista pelaamista, kuten kaikkea ’addiktiota’ tai siihen viettävää toimintaa ylipäätään, rajaavana psykologisena elementtinä todentuvaa tyhjyyden kokemusta määrittää siten juurikin tarve sulkea ymmärrys siltä tosiasialta. Että epäonneen liitettävä oikeudettomuuden tunne ei ole muuta kuin seurausta omien päätösten ja oman toiminnan näkymättöminä pysyttelevien motiivien aikaansaamista valinnoista

Toisin sanoen epäonnen tunne on seurausta niiden elementtien akkumuloitumisesta joita voisi luonnehtia toteutumattomiksi toiveiksi ja toisaalta valinnoiksi. Ihmisen sisäisen todellisuuden rajaajiksi. Nämä oman toiminnan ja toisaalta niitä määrittävien lähtökohtien muodostamat psyykensisäiset piikkilanka-rajatut alueet ovat lopultakin niitä sisäisiä ei-kenenkään maita. Joilta nouseva usva hämärtää ymmärryksemme, tuoden tunteen oikeuden toteutumattomuudesta elämässämme. Ja edelleen tarpeen korjata tämä asiaintila, onnetarta, tai hänen nykymaailmassa vaikuttavaa sijaistaan eli satunnaisgeneraattoria huijaamalla.

On selvää että todennäköisyys tämän toteutumiseen on melko pieni, täysin riippumatta kasinoiden palautusprosenteista. Onnen määrittyminen satunnaisuuden ajatuksen kautta on ylipäätään, näkökulmasta riippumatta. Huijauksen lopullisen ja todellisen suuruuden todellinen tunnusmerkki ja inhimillisen ymmärryksen kautta suodattuva valheen ilmentymä. Onni, sen alkuperäisessä merkityksessä, ei tunne satunnaisuuden käsitettä lainkaan, päinvastoin. Myyttiselle ymmärrykselle kaikella on tarkoitus eikä sattumaa ole, sanoivat c-luokan korttipovarit ja muut wannabe-noita-akat mitä tahansa, hampaattomien leukojensa suojista.

Rahapelit ja onnettaren viihteellisyyden vaatimus

Siten onnettaren tosiluonnetta lähimmäs lopultakin pääsevät Monacon kasinon rahapelien ja rulettipöytien boheeminsavuinen ilmapiiri sekä toisaalta Vegasin kaikkea ja kaikkia avoimesti huijaamaan pyrkivä valoshow. Lopulta sekä onni että kohtalo ovat vain illuusiota. Fortunan kuiskauksia, joiden tarkoitus on tuoda lohtua ihmiselle tämän seistessä tyhjyyden reunamilla – estää todellisten kysymysten esittäminen itselle, kunnes aika sille on oikea.

Onnettaren viihdyttämiseksi on kautta aikojen tuotu uhrilahjoja siinä missä varsinaisille jumaluuksillekin, ja juuri tästä syystä. Tämä olisi paikallaan muistaa etusormen painaessa pakonomaisesti yhä uudelleen Play-painiketta, paikasta riippumatta.

Ajanvietettä, jonka varjossa voi viivähtäessään aistia kultareunan. Pienellä onnella.